Wydarzenia

29.10.2010 r.

Podpisanie umowy o przyznanie pomocy

29 października, w Zielonej Górze zawarto umowę o przyznanie pomocy pomiędzy Samorządem Województwa Lubuskiego, a Gminą Witnica.

Przyznana kwota pomocy to 243 124, 00 zł

 

09.06.2010 r.

Podpisanie umowy z wykonawcą CZĘŚCI II przetargu.

Przetarg wygrała firma: EKO-REMBUD-ZREMB Sp. z o.o. z Gorzowa Wielkopolskiego. Firma zaoferowała najniższą cenę za wykonanie zadania, t.j kwotę 337 493, 55 zł netto.

Przekazanie placu budowy odbyło się 15.06.2010 r.

umowa eko-rembud-zremb

 

06.04.2010 r.

Ogoszenie przetaragu czśściowego na roboty budowlane:

CZĘŚĆ I: „Serce wsi – budowa świetlicy wiejskiej w Dąbroszynie”

CZĘŚĆ II: „Udostępnienie społeczności lokalnej zaplecza sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Dąbroszynie”