O projekcie

„Udostępnienie społeczności lokalnej zaplecza sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Dąbroszynie”
Cel projektu:

Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych oraz wzrost tożsamości społeczności wiejskiej poprzez zapewnienie miejsca do sportu i rekreacji dla mieszkańców wsi Dąbroszyn, wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości, poprzez stworzenie nowej przestrzeni funkcjonalnej dla mieszkańców i przyjezdnych.

Zakres inwestycji:

W ramach inwestycji przeprowadzony zostanie kompleksowy remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej oraz wykonanie nowego i funkcjonalnego placu zabaw.

Remont sali obejmuje między innymi: ocieplenie ścian i sufitu budynku, malowanie elewacji, wymianę stolarki okiennej, naprawę dachu, montaż instalacji odgromowej, wykonanie nowego sufitu, wykonanie tynków i malowanie wewnątrz budynku, naprawę podłogi, wymianę instalacji C.O., wymianę elementów instalacji elektrycznej, zakup i montaż dodatkowego wyposażenia.

Nowo wykonany plac zabaw zostanie wyposażony w 7 instalacji zabawowych, w tym: małpi gaj, huśtawki, kładkę linową, równoważnie oraz zestaw zabawowy.

 

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Osi 4 LEADER, dniałania „Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają przyznaniu pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi””, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013