kontakt

Urząd Miasta i Gminy Witnica

Wydział Rozwoju Gospodarczego

 

tel. 095 721 64 85 – Krystyna Sibińska – Kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego

tel. 095 721 64 84 – Wojciech Stokop – podinspektor ds. gospodarki mieszkaniowej i ochrony środowiska