O projekcie

Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

prow_baner1

Celem projektu jest dostarczenie wody mieszkańcom miejscowości Nowe Dzieduszyce.
Projekt ten zakłada przebudowę sieci wodociągowej o łącznej długości blisko 2 km w Starych Dzieduszycach, która obecnie znajduje się w złym stanie technicznym oraz budowę sieci wodociągowej o łącznej długości ponad 4,7 km w Nowych Dzieduszycach. Jednocześnie przy przebudowie sieci zaprojektowano uzbrojenie odwiertu studziennego, wymianę zbiornika filtracyjnego oraz prace remontowe w hydroforni, a także wyczyszczenie zbiornika retencyjnego.