Category Archives: Regionalne Centrum Ratownictwa

Linki

Wspólny Sekretariat Techniczny EWT

www.plbb.eu

Instytucja Zarządzająca EWT

www.mrr.gov.pl
www.ewt.gov.pl
www.funduszestrukturalne.gov.pl

Instytucja Koordynująca EWT

www.wirtschaft.brandenburg.de
www.interreg.brandenburg.de

Euroregiony

www.euroregion-snb.pl
www.euroregion-snb.de
www.euroregion-viadrina.pl
www.euroregion-viadrina.de

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

www.lubuskie.pl

 

Lubuski Urząd Wojewódzki

www.wojewodalubuski.pl

 

Dane kontaktowe

Informacji o projekcie udziela:

Urząd Miasta i Gminy Witnica
Wydział Rozwoju Gospodarczego
tel. 095 721 64 46 – Paweł Łopatka – Główny Specjalista ds. planowania i rozwoju
tel. 095 721 64 85 – Bogumiła Popkowska – Kierownik Wydziału  Rozwoju Gospodarczego

 

Koordynator projektu

Pani Krystyna Sibińska

 

Dane kontaktowe partnerów projektu:


Partner 1 – Beneficjent Wiodący
Gmina Witnica
ul. K.R.N 6
66-460 Witnica
tel. +48 95 721 64 40
www.witnica.pl

Partner 2
Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp.
ul. Kwiatowa 10
66-400 Gorzów Wlkp.
tel.+48 95 721 12 00
www.lubuska.policja.gov.pl

Partner 3
Landesrettungsschule Brandenburg Bad Saarow
Szkoła Ratownictwa w Bad Saarow
Pieskower Str 33
D-15526 Bad Saarow
tel. +49 336 313 335
http://www.landesrettungsschule.de

Partner 4
Stadt Müncheberg
Miasto Müncheberg
Rathausstrasse 1
D-15374 Müncheberg
tel. +49 334 32 81 00
http://www.stadt-muencheberg.de

Partner 5
Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.
ul. Pankiewicza 5-7
66-400 Gorzów Wlkp.
+49 95 733 04 00
www.powiatgorzowski.pl

Partner 6
Landkreis Märkisch-Oderland
Starostwo Powiatu Marchijsko – Odrzańskiego
Pushkinplatz 12
D-15306 Seelow
tel. +49 3346 850 440
http://www.maerkisch-oderland.de

Partner 7
Ochotnicza Straż Pożarna w Witnicy
ul. Zaułek Wodny 1
66-460 Witnica
+95 721 64 65

Partner 8
Polizeipräsidium Frankfurt (Oder)
Prezydium Policji we Frankfurcie nad Odrą
Nuhnenstraße 40
D-15234 Frankfurt (Oder)
tel. +49 335 561 0
http://www.internetwache.brandenburg.de/ppfrankfurt?_cookie=set

O projekcie

Projekt  „Bezpieczne pogranicze – budowa Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy”  jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013.

 

W ramach inwestycji zostanie wybudowany obiekt Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy, który zgromadzi w jednym miejscu służby ochotniczej straży pożarnej, policji oraz ratownictwa drogowego. Planowana inwestycja powstanie w Witnicy, w rejonie ulic Rutkowskiego i Żwirowej na działce o pow. 1,15 ha, gdzie obecnie znajdują się nieużytkowane tereny zielone. Będzie to obiekt o dwóch kondygnacjach, przykryty płaskim dachem, częściowo dachem dwuspadowym. Powierzchnia zabudowy obiektu wyniesie 1764,40 m2, kubatura 8048,69 m3, a powierzchnia użytkowa 2150,43 m2.

 

Obiekt będą stanowić następujące części:

 • Część dla straży pożarnej o powierzchni 869,30 m2 zlokalizowana na 2 piętrach powstałego budynku. W części tej powstanie jednokondygnacyjny garaż wielostanowiskowy, strefa zapleczy biurowo-szatniowych, oraz wieża do suszenia węży o wysokości ok. 16m.
 • Część dla policji o powierzchni 535,35 m2 zlokalizowana na 2 piętrach, poddaszu i tarasie.
 • Część dla ratownictwa drogowego o powierzchni 156,22 m2 zlokalizowana na 2 piętrach budynku.
 • Sala konferencyjna wraz z zapleczem kuchennym o powierzchni  589,56 m2 zlokalizowana na jednej kondygnacji.

Na terenie wokół budynku wybudowane zostaną drogi wyjazdowe, parkingi, wiata ogrodowa, wiata śmietnikowa oraz boisko ze sztuczną nawierzchnia. Zakres inwestycji będzie obejmował również zakup wyposażenia oraz wykonanie zagospodarowania terenu.

Wydarzenia

bannerUE

Święto gorzowskich policjantów w Regionalnym Centrum Ratownictwa w Witnicy

25.07.2013

Dnia 25 lipca 2013 roku w Regionalnym Centrum Ratownictwa w Witnicy odbyły się obchody święta lubuskiej Policji. W uroczystości wziął udział Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp. nadinsp. Ryszard Wiśniewski. Święto odbyło się w tym roku pod patronatem Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. oraz Miasta i Gminy Witnica.
Oficjalne święto zainaugurowane zostało o godzinie 10.00. Wówczas to w Kościele parafialnym p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Witnicy została odprawiona Msza Święta za policjantów, ich rodziny oraz pracowników Policji, celebrowana przez księdza kanonika Jerzego Piaseckiego- kapelana gorzowskich policjantów.
Po mszy przed kościołem uformowała się kolumna policjantów, która za pocztami oraz szefostwem policji oraz zaproszonymi gośćmi, przemaszerowała do placu przy Regionalnym Centrum Ratownictwa.
Gmach RCR stał się świadkiem uhonorowania awansami   z rąk generała oraz Komendanta Miejskiego Policji w Gorzowie Wlkp. To dowód uznania skuteczności funkcjonariuszy w ich codziennej służbie, nie tylko w oczach przełożonych ale i społeczeństwa.
Po głównych uroczystościach nie zabrakło także akcentów rozrywkowych. Uroczystość zakończyły występy artystyczne i festyn.

herb policja


Międzynarodowe manewry ratownicze

21.06.2013

W dniu, 21.06.2013 r. na terenie Witnicy odbyły się międzynarodowe manewry ratownicze doskonalące współdziałanie służb podczas akcji ratowniczo – gaśniczych. Ćwiczenie rozpoczęto w Regionalnym Centrum Ratownictwa w Witnicy, gdzie zostało ulokowane stanowisko dowodzenia kierujących akcjami oraz zespołów Zarządzania Kryzysowego Powiatu Gorzowskiego i Gminy Witnica. W manewrach brały udział jednostki PSP z Gorzowa Wlkp. i Kostrzyna nad Odrą , OSP Witnica, Mościce, Lubiszyn, Bogdaniec, zespołów ratownictwa medycznego oraz jednostki z Niemiec ( Manchnow i Neulewin ). Celem ćwiczenia było doskonalenie znajomości procedur postępowania w przypadku wystąpienia kilku zagrożeń, doskonalenie współdziałania poszczególnych służb ratowniczych w sytuacji zagrożenia, praktyczne sprawdzenie punktów czerpania wody na terenie nadleśnictwa Bogdaniec, sprawdzenie realizacji wybranego sposobu dostarczania wody do pożaru lasu, koordynacja działań w zakresie pomocy poszkodowanym w wypadku drogowym, doskonalenie współpracy służb ratowniczych Polski i Niemiec podczas akcji gaśniczych oraz ratowniczych, sprawdzenie procedur reagowania kryzysowego ujętych w planach reagowania gminy Witnica. Ćwiczenie składało się z trzech epizodów: wywrócenie się łodzi wędkarskiej z wędkarzami na Jeziorze Wielkim ( do akcji skierowano OSP z Witnicy oraz łódź z Neulewin ), pożaru lasu ( w akcji brały udział jednostki z Mościc, Bogdańca, Lubiszyna i Manchnowi ), wypadku drogowego ( w akcji brały udział jednostki z Witnicy, Neulewin i Manchnow ).
Po ćwiczeniach miało miejsce szczegółowe omówienie poszczególnych epizodów, podczas którego podzielono się wieloma wnioskami i spostrzeżeniami, które na pewno poprawią zakres współdziałania poszczególnych służb.
Ćwiczenia te odbyły się w ramach projektu „Bezpieczne pogranicze – budowa Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy” i były współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013.


Praktyczne szkolenia z pierwszej pomocy w RCR Witnica

05.12.2012

Dnia 05.12.2012 r. w Regionalnym Centrum ratownictwa w Witnicy miało miejsce całodniowe szkolenie specjalistyczne dla strażaków, ratowników i policjantów. Wzięło w nim udział w sumie 50 osób. Szkolenie to było kontynuacją wykładów które miały miejsce w RCR w dniu 24.10.2012 r. Tym razem nasze służby miały możliwość udziału w ćwiczeniach praktycznych. Dzięki specjalistycznym manekinom, uczestnicy mogli trenować bardzo realistycznie, techniki reanimacji dorosłych i  dzieci. Dla ratowników medycznych przygotowano m.in.  zagadnienia związane ze sposobami intubacji, reanimacji czy infuzji doszpikowej.  Strażacy i policjanci mogli ćwiczyć podstawowe metody reanimacji.  Uczestnicy mieli możliwość wymienić doświadczenia ze swoimi niemieckimi kolegami  po fachu. Instruktorami byli lekarze z zaprzyjaźnionej Landowej Szkoły Ratownictwa Brandenburgii z Bad Saarow. Tym razem gościliśmy także kierownictwo Szkoły Ratownictwa, t.j. doktora Henninga Blaicha – Przewodniczącego Zarządu Szkoły oraz docenta Hansa-Jurgena Wabnika – kierownika Szkoły, a także wieloletniego Przewodniczącego Zarządu – doktora Siegfrieda Lederera. Nasi goście byli pod wrażeniem obiektu Regionalnego Centrum Ratownictwa oraz wyposażenia jakim dysponuje.
Szkolenie praktyczne było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach Programu Operacyjnego Europejskiej Współpracy Transgranicznej Polska (woj. lubuskie) – Brandenburgia 2007- 2013. Obiekt Regionalnego Centrum Ratownictwa sprawdził się tym razem po raz kolejny jako doskonałe zaplecze do przeprowadzania szkoleń. Tym razem wykorzystano do celów dydaktycznych nie tylko Salę Wielofunkcyjną, ale także sale odpraw w części OSP Witnica oraz w części Posterunku Policji. Uczestnicy  uznali szkolenie za udane. Przygotowania do kolejnych szkoleń już trwają. Na początku lutego planowane jest kolejne szkolenie podstawowe z metod reanimacji.


Regionalne Centrum Ratownictwa w Witnicy na transgranicznym forum

28.11.2012

Dnia 28.11.2012 w Kleist Forum we Frankfurcie nad Odrą odbyło się Forum projektów polsko-niemieckich. Forum miało na celu wymianę doświadczeń pomiędzy trzema programami operacyjnymi wdrażanymi na polsko-niemieckiej granicy: tj. Programem Operacyjnym Współpracy Transgranicznej Polska(Województwo Lubuskie)-Brandenburgia 2007-2013, Programem Operacyjnym Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Zachodniopomorskie)-Meklemburgia Pomorze Przednie/ Brandenburgia oraz Programem Operacyjnym Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013. W forum wzięło udział w sumie około 160 uczestników.
Zaprezentowane zostały efekty wdrażania realizowanych projektów oraz wstępne założenia przyszłej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.  Podczas forum przedstawiono także program współpracy transgranicznej INTERREG IVA oraz m.in. projekty realizowane na terenie województwa lubuskiego.
Nasze Regionalne Centrum Ratownictwa w Witnicy jest modelowym obiektem, który warto pochwalić się także poza granicami kraju. Dlatego Urząd Gminy wraz z Ochotnicza Strażą Pożarną wzięły aktywny udział w tej imprezie, organizując stoisko tematyczne poświęcone projektowi, w ramach którego powstał RCR.
Wydarzenie to zgromadziło szerokie grono przedstawicieli samorządu terytorialnego i stowarzyszeń, przedstawicieli uniwersytetów oraz izb rzemieślniczych i przemysłowych  realizujących wspólne projekty po obu stronach granicy polsko-niemieckiej.
Spotkanie to potwierdziło duże zapotrzebowanie na „dobre rozwiązania” w celu poszukiwania łatwiejszych i sprawdzonych rozwiązań w nawiązywaniu partnerstw i realizacji wspólnych przedsięwzięć, w szczególności w odniesieniu do kolejnej perspektywy finansowej UE w latach 2014-2020.


Szkolenie specjalistyczne w  RCR zorganizowane przez brandenburską Szkołę Ratownictwa z Bad Saarow

24.10.2012

Dnia 24.10.2012 r. w Regionalnym Centrum ratownictwa w Witnicy miało miejsce całodniowe szkolenie specjalistyczne dla strażaków, ratowników i policjantów. Wzięło w nim udział w sumie 50 osób. Tematem szkolenia były techniki reanimacji dorosłych i  dzieci. Uczestnicy mieli możliwość poznać doświadczenia swoich niemieckich kolegów ratowników. Wykładowcami byli bowiem lekarze z Landowej Szkoły Ratownictwa Brandenburgii z Bad Saarow. Szkoła ta jest partnerem w projekcie „Bezpieczne pogranicze – budowa Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy” . Tak więc szkolenie jest także współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach Programu Operacyjnego Europejskiej Współpracy Transgranicznej Polska (woj. lubuskie) – Brandenburgia 2007- 2013. Szkolenie otworzyło cykl zajęć praktycznych i teoretycznych, które odbywać się będą w naszym RCR aż do drugiej połowy 2014 roku. Kolejne szkolenie, tym razem o charakterze ściśle praktycznym odbędzie się 5 grudnia b.r. Wówczas odbędą się ćwiczenia na sterowanych komputerowo „fantomach” szkoleniowych. Komputer będzie wówczas rejestrował akcję reanimacyjną, a uczestnicy szkolenia dowiedzą się czy skutecznie ją przeprowadzali. Wykorzystanie takich technologii szkoleniowych jest możliwe dzięki współpracy transgranicznej Gminy Witnica z Landową Szkoła Ratownictwa, która to trwa już od 2008 roku. Współpraca ta, to jednak nie tylko szkolenia dla specjalistów, gdyż wg obowiązujących przepisów prawnych, każdy z nas ma obowiązek ratowania życia. Program szkoleń zakłada również przeszkolenie osób niezwiązanych na co dzień z ratownictwem. Jako pierwsi, już pod koniec listopada, szkolenie przejdą wybrani pracownicy Urzędu Miasta I Gminy Witnica oraz gminnych  jednostek organizacyjnych. Obiekt Regionalnego Centrum Ratownictwa sprawdził się tym razem po raz kolejny jako zaplecze do przeprowadzania szkoleń dla służb niosących bezpieczeństwo mieszkańcom naszego regionu. Szkolenie to byo także doskonałą platformą wymiany doświadczeń pomiędzy polskimi i niemieckimi ratownikami medycznymi, strażakami i policjantami.

 

 


 

Nowa karetka pogotowia dla RCR

18.10.2012

Budynek Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy został wyposażony w kolejny pojazd specjalistyczny – karetkę pogotowia ratunkowego. Nowy zakup zapewni bezpieczeństwo mieszkańcom regionu.

 

Dla zainteresowanych podajemy orientacyjne dane techniczne nowego samochodu: Renault Master 2,3 DCI 1458 KM, ABS, ESP, automatycznie wysuwany stopień wejściowy, system ogrzewania postojowego oraz klimatyzacji, instalacja tlenowa, instalacja próżniowa, szafki, nosze specjalistyczne.

Dostawcą pojazdu jest firma RATOWNIK M.WNOROWSKI Sp. j. z siedzibą w Jabłonnej. Cena pojazdu to 259 536,00 zł.

 

 


 

Ciężki specjalistyczny wóz strażacki dla RCR

01.10.2012

Dla strażaków witnickiej OSP miesiąc wrzesień był szczególnie radosny, gdyż odebrali oni nowy samochód strażacki. Najnowszy nabytek to specjalistyczny ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz Actros 3344 A. Pojazd jest fabrycznie nowy i wyposażony w nowoczesny osprzęt gaśniczy. Strażacy są bardzo zadowoleni z nowego samochodu, bo przecież skuteczność akcji gaśniczej zależy od czasu reakcji, a sprawny samochód bojowy, to ponad połowa sukcesu każdej akcji ratowniczej. Dla Gminy Witnica jest to również ważny zakup, ponieważ bezpieczeństwo mieszkańców jest rzeczą priorytetową. Należy podkreślić, że wóz strażacki został zakupiony w 85% ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach Programu Operacyjnego Europejskiej Współpracy Transgranicznej Polska (woj. lubuskie) – Brandenburgia 2007- 2013. Pozostała część – 15 % została sfinansowana z budżetu Miasta i Gminy Witnica. Zakup pojazdu związany jest z realizacją projektu „Bezpieczne pogranicze – budowa Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy” w ramach którego wybudowano też obiekt RCR. Dla zainteresowanych podajemy orientacyjne dane techniczne nowego samochodu: długość – 8,3 m, wysokość – 3,5 m, waga – 26 ton. Samochód został wyposażony w systemy bezpieczeństwa jazdy ABS oraz ASR, posiada też system nawigacji GPS oraz kamerę cofania. Serce pojazdu to dwuzakresowa autopompa JOHSTAD o wydajności minimum 6495 l/min przy ciśnieniu 8 bar i 402 l/min przy ciśnieniu 40 bar. Obsługuje ona zbiornik wody o pojemności  aż 9 000 litrów, wbudowany w nadwozie. Ręczny i automatyczny dozownik piany, może wytwarzać pianę gaśniczą z zasobnika środka pianotwórczego pojemności 900 litrów. Działko pianowo-wodne ma zaś wydajność 4800 litrów/minutę. Akcje nocne, w których przyjdzie brać udział naszym strażakom, będą ułatwione dzięki zainstalowanemu w wozie bojowym, teleskopowemu masztowi oświetleniowemu. Zabudowa pożarnicza wykonana jest z aluminium, stali nierdzewnej i kompozytu, kryjąc w swoich schowkach nowy sprzęt pożarniczy taki jak aparaty oddechowe, piły, pilarki spalinowe, agregat prądotwórczy czy linie szybkiego natarcia. Kabina wyposażona została w trzy miejsca siedzące. Pod maską zaś kryje się wysokoprężny silnik o mocy 435 KM. Pojazd ten choć należy do grupy ciężkich samochodów pożarniczych, jest pojazdem uterenowionym, wyposażonym napęd na wszystkie osie w tzw. układzie 6 x 6, z możliwością blokady dyferencjałów. Te właściwości nowego nabytku sprawiają, ze może on być wykorzystywany skutecznie w wielu akcjach ratowniczo-gaśniczych. W ramach współpracy transgraniczenej Gminy Witnica i Miasta Müncheberg, będzie istniała możliwość wykorzystania naszego pojazdu również w akcjach na terenie Niemiec, w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, w szczególności wielko powierzchniowych pożarów lasów. Dostawcą pojazdu jest Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „Bocar” z Wrzosowej koło Częstochowy. Cena pojazdu to 1.305.720,00 zł.

 


 

Wspólne szkolenie jednostek OSP z Witnicy i Müncheberga w Grünheide

21.04.2012

Jeszcze niedawno bo 21 października ubiegłego roku zakończyła się budowa Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy, a współpraca służb ratowniczych z Polski i Niemiec, dla której m.in. powstał obiekt zaczyna nabierać tempa. W dniach 4 i 5 listopada dwudziestu naszych strażaków miało możliwość zdobycia fachowej wiedzy praktycznej i teoretycznej, podczas wspólnych polsko-niemieckich szkoleń zorganizowanych przez Miasto Müncheberg. Warto wiedzieć ze nasze niemieckie miasto partnerskie, jest jednocześnie również partnerem w projekcie „Bezpieczne pogranicze – budowa Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy”. Dzięki tym międzynarodowym relacjom, otrzymaliśmy możliwość trenowania w Szkole Strażackiej w Eisenhüttenstadt, mając do dyspozycji całe jej wyposażenie ćwiczebne. Była to niecodzienna sytuacja, gdyż szkoła ta na co dzień uczy i egzaminuje straże pożarnej z terenu całej Brandenburgii. Po wykładach teoretycznych, utworzono dwa polsko-niemieckie zespoły ratownicze, którym przydzielono do wykonania zadania tak jak: ratowanie osób z karambolu na autostradzie, pomoc w wypadkach kolejowych czy ratowanie osoby która wpadła do studni. Strażacy podczas szkoleń mieli możliwość zarówno podjęcia próby współpracy ze strażakami z Müncheberga, jak również obserwowania jak ze zdarzeniami kryzysowymi radzą sobie ich niemieccy koledzy. Szkolenie to zaowocowało dyskusjami na temat różnic prawnych i kompetencyjnych pomiędzy strażakami w Polsce i w Niemczech. Ponadto uczestnicy mogli doświadczyć jak trudna byłaby realna współpraca polskich i niemieckich strażaków podczas np. wypadku samochodowego. Należy dodać, że kadra nauczycielska ze szkoły w Eisenhüttenstadt bardzo wysoko oceniła umiejętności witnickich strażaków, szczególnie w zakresie stosowanych przez nich technik ratowniczych, które niekiedy różniły się od tych, które stosuje się Brandenburgii.

 


 

Szkolenia prewencyjne dla użytkowników dróg

14.04.2012

W sobotę dnia 14.04.2012 r. przy Regionalne Centrum Ratownictwa w Witnicy przeżywało oblężenie motocyklistów. W tym dniu Regionalne Centrum Ratownictwa stało się nie tylko miejscem, w którym współdziałają ze sobą służby publiczne, ale miejscem w którym prowadzić można działania prewencyjne. Stało się to przede wszystkim dzięki udziałowi Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp., którego funkcjonariusz przedstawił przybyłym motocyklistom zasady bezpiecznego poruszania się jednośladem w mieście. Szkolenie to wywołało lawinę pytań motocyklistów do funkcjonariusza „drogówki”, który w ten niecodzienny sposób miał okazję tym razem pouczać kierowców. Następnie odbyło się szkolenie przeprowadzone przez niemieckiego funkcjonariusza Policji Brandenburgii, która jest aktywnym partnerem projektu „Bezpieczne pogranicze – budowa Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy”. Szkolenie to położyło nacisk na specyfikę jazdy motocyklem po niemieckich drogach. Słuchacze mogli dowiedzieć się na nim jakie są różnice w przepisach kodeksu drogowego w Polsce i w Niemczech. Ponadto nasi motocykliści mogli dowiedzieć się jak może przebiegać kontrola drogówki podczas podróży na terenie Niemiec, oraz na co należy zwrócić uwagę podczas jazdy na autostradzie. Doświadczenia zdobyte podczas obu szkoleń z pewnością poprawią bezpieczeństwo na terenie polsko-niemieckiego pogranicza.

 

 


 

Szkolenia służb ratowniczych w Niemczech

21.02.2012

Jeszcze niedawno bo 21 października ubiegłego roku zakończyła się budowa Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy, a współpraca służb ratowniczych z Polski i Niemiec, dla której m.in. powstał obiekt zaczyna nabierać tempa. W dniach 4 i 5 listopada dwudziestu naszych strażaków miało możliwość zdobycia fachowej wiedzy praktycznej i teoretycznej, podczas wspólnych polsko-niemieckich szkoleń zorganizowanych przez Miasto Müncheberg. Warto wiedzieć ze nasze niemieckie miasto partnerskie, jest jednocześnie również partnerem w projekcie „Bezpieczne pogranicze – budowa Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy”. Dzięki tym międzynarodowym relacjom, otrzymaliśmy możliwość trenowania w Szkole Strażackiej w Eisenhüttenstadt, mając do dyspozycji całe jej wyposażenie ćwiczebne. Była to niecodzienna sytuacja, gdyż szkoła ta na co dzień uczy i egzaminuje straże pożarnej z terenu całej Brandenburgii. Po wykładach teoretycznych, utworzono dwa polsko-niemieckie zespoły ratownicze, którym przydzielono do wykonania zadania tak jak: ratowanie osób z karambolu na autostradzie, pomoc w wypadkach kolejowych czy ratowanie osoby która wpadła do studni. Strażacy podczas szkoleń mieli możliwość zarówno podjęcia próby współpracy ze strażakami z Müncheberga, jak również obserwowania jak ze zdarzeniami kryzysowymi radzą sobie ich niemieccy koledzy. Szkolenie to zaowocowało dyskusjami na temat różnic prawnych i kompetencyjnych pomiędzy strażakami w Polsce i w Niemczech. Ponadto uczestnicy mogli doświadczyć jak trudna byłaby realna współpraca polskich i niemieckich strażaków podczas np. wypadku samochodowego. Należy dodać, że kadra nauczycielska ze szkoły w Eisenhüttenstadt bardzo wysoko oceniła umiejętności witnickich strażaków, szczególnie w zakresie stosowanych przez nich technik ratowniczych, które niekiedy różniły się od tych, które stosuje się Brandenburgii.


Nasz niemiecki partner – Miasto Müncheberg angażuje się w naszym wspólnym projekcie, udzielając nam wsparcia technicznego. Na początku grudnia, delegacja naszych strażaków została zaproszona do Müncheberga na pokaz działania podnośnika hydraulicznego. Pomimo wietrznej pogody, demonstrowany sprzęt spisał się na piątkę. Pokaz odbył się nie bez kozery. W garażu w RCR ma stanąć za kilka miesięcy nowy ciężki samochód pożarniczy, który doposażony zostanie właśnie w podobny podnośnik. W związku z tym ze przetarg na zakup sprzętu ogłoszony został w całej Unii Europejskiej, może i firma z Niemiec przystąpi również do przetargu. Kontakty strażaków z ich niemieckimi kolegami staja się rzeczywiście coraz częstsze. W ostatnich dniach grudnia delegacja sześciu naszych strażaków wzięła udział w spotkaniu ze strażakami z pobliskiego Manschnow. Dyskutowano o możliwościach współdziałania służb polsko-niemieckich podczas zdarzeń drogowych. Jednostka z Manschow nie należy do dużych, jednak jej dzielną załogę mogliśmy oglądać w pozorowanej akcji ratunkowej, zaraz po ceremonii otwarcia RCR w październiku ubiegłego roku.  Zdarzenie to pokazało wówczas, że takie transgraniczna akcja służb ratowniczych, choć wymaga wielu ćwiczeń – byłaby możliwa do przeprowadzenia.


Dnia 21 stycznia czterech strażaków z OSP Witnica wzięło udział w międzynarodowym turnieju ratowników zorganizowanym przez Szkołę Ratownictwa Brandenburgii w niemieckim Bad Saarow. Nasi strażacy znaleźli się w czteroosobowym, polsko-niemieckim zespole ratowniczym wraz z ratownikami medycznymi z organizacji „Johaniter” z Cottbus. Pierwszą z akcji był pozorowany wypadek drogowy, przeprowadzony w symulatorze, pod bacznym okiem kadry pedagogicznej, obserwującej i punktującej poczynania zespołu ratowniczego. Pomimo bariery językowej udało się zaliczyć zadanie, a sama współpraca zespołu została oceniona bardzo wysoko. Inne zadanie polegało na przeprowadzeniu akcji reanimacyjnej, na specjalnie przygotowanym do tego celu manekinie, który naszpikowany elektroniką, pozwalał na automatyczną ocenę pracy strażaków przez komputer. W tym zadaniu należało użyć profesjonalnego defibrylatora,  z czym również na piątkę uporali się nasi strażacy. Turniej ratowników odbył się z okazji jubileuszu 20-lecia Szkoły Ratowników z Bad Saarow. Wyjazd na turniej nie był przypadkowy, gdyż był pokłosiem kontaktów polsko-niemieckich służb ratowniczych w ramach projektu „Bezpieczne pogranicze – budowa Regionalnego Centrum ratownictwa w Witnicy”.  Partner projektu, którym jest Szkoła Ratownictwa z Bad Saarow, przeprowadzi w ciągu następnych 2 lat w naszym RCR cykl specjalistycznych szkoleń z zakresu ratownictwa medycznego dla profesjonalistów, podnosząc kwalifikacje naszych służb ratowniczych.


Otwarcie Regionalnego Centrum ratownictwa w WItnicy

21.11.2011

Dzisiaj zostało otwarte Regionalne centrum Ratownictwa w Witnicy. Inwestycja kosztowała prawie 13 mln zł i w 85 proc. została sfinansowana z pieniędzy unijnych. Pozostałą część dołożyła gmina i policja. Nowoczesny budynek ma ponad 1700 m. kw. Poza pomieszczeniami dla straży pożarnej, policji i ratownictwa medycznego są tam sala widowiskowa, garaże dla pojazdów wszystkich służb, boisko wielofunkcyjne do ćwiczeń. Centrum jest wyposażone w nowoczesne systemy alarmowe. Wokół powstały drogi dojazdowe i nowe parkingi. To pierwsze takie centrum w woj. lubuskim. W razie sytuacji kryzysowych funkcjonariusze policji, straży oraz ratownicy będą działać nie tylko na terenie woj. lubuskiego, ale w razie konieczności także w przygranicznych gminach niemieckich wraz z tamtejszą strażą, policją i ratownikami medycznymi. W Centrum będzie stacjonowała jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Witnicy. Będzie także komisariat policji, w którym pracować będzie ok. 20 funkcjonariuszy. Całodobowy dyżur w tym miejscu będzie pełnił zespół pogotowia ratunkowego ze szpitala w Kostrzynie nad Odrą. Największa część obiektu przeznaczona jest dla strażaków ochotników. Mają oni do dyspozycji duży garaż z ośmioma stanowiskami i niezbędne zaplecze. Podczas uroczystości związanej z otwarciem RCR wręczone zostały Złote, Srebrne i Brązowe Krzyże Zasługi ośmiu strażakom ochotnikom. W sobotę centrum będą mogli zwiedzić mieszkańcy Witnicy, dla których przewidziano m.in. bezpłatne badania profilaktyczne, szkolenia z radzenia sobie z cyberprzemocą oraz pokaz sprzętu medycznego, strażackiego i policyjnego.


Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowe Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy.

26.04.2010

Ruszyła budowa Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy. Na tę inwestycję w szczególności czekali witniccy strażacy ochotnicy. Teraz są jedną z najlepiej wyposażonych jednostek w kraju, a nie mają gdzie trzymać swojego sprzętu.
O tym, że budowa już trwa, świadczy wysoki na kilkadziesiąt metrów dźwig. Budynek, do którego przeniesie się ochotnicza straż pożarna, policja i pogotowie ma zostać ukończony we wrześniu przyszłego roku. Rozpoczęcie inwestycji możliwe było dzięki współpracy ze stroną niemiecką. Budowane centrum ma bowiem swoim zasięgiem objąć cały teren przygraniczny, rozciągający się od granicy z Niemcami, aż do Gorzowa.
– Mamy teraz sześć samochodów strażackich i jeden ambulans. Brakuje nam miejsca, auta stoją w kilku garażach na terenie Witnicy. To uciążliwe szczególnie, kiedy spieszymy się na akcję – mówi Zdzisław Mikisz, szef strażaków ochotników. W zeszłym roku wyjeżdżali oni na akcje 325 razy, w tym odnotowali już 85 interwencji. Wiele z nich to wypadki drogowe. Duża ich ilość ma miejsce na trasie z Kostrzyna do Gorzowa. Jako, że Witnica leży niemal w połowie drogi między tymi dwoma miastami, to witniccy ochotnicy są często pierwsi na miejscu zdarzenia.
Zadowoleni z nowej siedziby są też policjanci. – Budynek, w którym teraz jest komisariat, nie jest do tego przystosowany. Warunki nie są tam komfortowe tak dla policjantów, jak i dla zwykłych ludzi. Problem z dostaniem się do komisariatu mają też osoby niepełnosprawne. Nowy budynek to nowe standardy i wszystkie te bolączki powinny zostać zlikwidowane – tłumaczy Sławomir Konieczny, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie.

 


 

 

Podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych

01.12.2009

1 grudnia podpisano umowę z firmą Eiffage Budownictwo Mitex S.A. na budowę Regionalnego Centrum Ratownictwa.
W podpisaniu umowy udział wzięli m. in. przedstwiciele Straży Pożarnej i Policji, którzy w RCR będą mieli swoje nowe siedziby.
Planowany termin zakończenia prac to wrzesień 2011. Koszt inwestycji – 10,6 mln zł.


Podpisanie umowy o dofinansowanie

21.07.2009

We wtorek 21.07.2009 r. Burmistrz Miasta i Gminy Witnica Andrzej Zabłocki podpisał  z Panem Krzysztofem Hetmanem, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, umowę o dofinansowanie projektu pt. „Bezpieczne pogranicze – budowa Regionalnego Centrum Ratownictwa”.


Zatwierdzenie projektu przez Komitet Monitorujący w dniach 5-6 maja 2009 r.

5-6.05.2009

W dniach 5 i 6 maja 2009 r. w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się IV posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Podczas posiedzenia zatwierdzony zosłtał projekt „Bezpieczne pogranicze – budowa Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy.”

do pobrania: lista zatwierdzonych projektów


Zatwierdzenie koncepcji projektu Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy.

 

09.04.2008

Zatwierdzone zostały zmiany projektu omówione wcześniej na spotkaniu dnia 21.02.2008 r.

projektowanie


Omówienie założeń koncepcji Regionanego Centrum Ratownictwa w Witnicy.

21.02.2008

W spotkaniu, które odbyło się w Urzedzie Miasta i Gminy Witnica udział wzięli przedstawiciele służb policji, służb ratowniczych, straży pożarnych, Miejskiego Domu Kultury w Witnicy, władz Witnicy oraz projektanci z firmy WDI z Ostrołęki.


Planowanie wspólnych przedsiewzięć miast partenrskich Witnicy i Müncheberga

26.10.2007

Spotkanie odbyło się w Urzedzie Miasta Müncheberg, gdzie przedyskutowano ponownie rozwiązania techniczne zaproponowane dla projektu podczas spotkania z dnia 27.04.2007 r. Projektanci zadali władzom Müncheberga szereg pytań dotyczących problemów funkcjonowania ich remizy, która stała się w wzorcem dla projektowanego Regionalnego Centrum ratownictwa w Witnicy, w sensie rozwiązań technicznych i funkcjonalnych. Następnie uczestnicy spotkania udali się dobudynku nowej  remizy strażackiej w Münchebergu, gdzie projektanci już na miejscu mogli omówić kwestie techniczne.

remiza_M


Planowanie wspólnych przedsiewzięć miast partenrskich Witnicy i Müncheberga

 

12.04.2007

Gmina witnica przedstawiła koncepcję budowy Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy, obiektu który będzie miał za zadanie służć podnoszeniu stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia. Na etapie koncepcji RCR, strażacy z Witnicy poprosili parnerów z Niemiec o uwagi i sugestie na temat przyjętych w koncepcji rozwiązan technicznych i funkcjonalnych w aspekcie ich doświadczen z budowy remizy strażackiej w Münchebergui. W efekcie zgłoszone uwagi zostały przedyskutowane z projektantami i przysłuzyły się dalszych pracach projektowych. W spotkaniu wzięli udział: przedstawiciele władz Gminy Witnica i Miasta Müncheberg oraz przedstawiciele straży pożarnej z Müncheberga.

Rezultaty projektu

Celem projektu jest diametralna poprawa infrastruktury stanowiącej bazę do ochrony życia, zdrowia i mienia mieszkańców oraz poprawa jakości ochrony środowiska przed skutkami katastrof, wypadków, pożarów i innych szkodliwych zdarzeń – w regionie przygranicznym (powiat gorzowski i Märkisch Oderland), w tym w obszarze Parku Narodowego „Ujście Warty”.

Cele szczegółowe projektu:

 • budowa i wyposażenie Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy, stanowiącego połączoną siedzibę Policji, Ratownictwa Medycznego i Straży Pożarnej, umożliwiającego współpracę w zakresie prowadzenia działań operacyjnych i utrzymanie gotowości bojowej wszystkich podległych jednostek w optymalnym stanie,
 • rzeczywista koordynacja i współdziałanie służb z zakresu bezpieczeństwa publicznego, ochrony medycznej i przeciwpożarowej poprzez wprowadzenie jednego, zintegrowanego systemu szybkiego reagowania (centrum dyspozycyjne),
 • zwiększenie zasięgu geograficznego działania służb ratowniczych i wzmocnienie prewencyjnej ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej oraz przed katastrofami w transgranicznym obszarze powiatu gorzowskiego i Märkisch Oderland, w tym w obszarze Parku Narodowego „Ujście Warty”,
 • wzmocnienie współpracy transgranicznej pomiędzy polskimi i niemieckimi służbami ratowniczymi poprzez wymianę doświadczeń i integrację grup zawodowych podczas wspólnych szkoleń i ćwiczeń służb ratowniczych z zakresu ochrony życia i ratownictwa,
 • usprawnienie systemu łączności i monitoringu, obejmującego region przygraniczny (powiat gorzowski i Märkisch Oderland), pozwalającego na koordynację i prowadzenie działań o charakterze transgranicznym, w wypadkach zagrożeń i katastrof,
 • opracowanie Regionalnego Planu Zintegrowanych Działań Służb Ratowniczych,
 • zmniejszenie potencjalnych kosztów następstw nieszczęśliwych wypadków poprzez usprawnienie funkcjonowania służb ratowniczych i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne.

„Bezpieczne pogranicze – budowa Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy”

Projekt  „Bezpieczne pogranicze – budowa Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy”  jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013.

 

W ramach inwestycji zostanie wybudowany obiekt Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy, który zgromadzi w jednym miejscu służby ochotniczej straży pożarnej, policji oraz ratownictwa drogowego. Planowana inwestycja powstanie w Witnicy, w rejonie ulic Rutkowskiego i Żwirowej na działce o pow. 1,15 ha, gdzie obecnie znajdują się nieużytkowane tereny zielone. Będzie to obiekt o dwóch kondygnacjach, przykryty płaskim dachem, częściowo dachem dwuspadowym. Powierzchnia zabudowy obiektu wyniesie 1764,40 m2, kubatura 8048,69 m3, a powierzchnia użytkowa 2150,43 m2.

 

Obiekt będą stanowić następujące części:

 • Część dla straży pożarnej o powierzchni 869,30 m2 zlokalizowana na 2 piętrach powstałego budynku. W części tej powstanie jednokondygnacyjny garaż wielostanowiskowy, strefa zapleczy biurowo-szatniowych, oraz wieża do suszenia węży o wysokości ok. 16m.
 • Część dla policji o powierzchni 535,35 m2 zlokalizowana na 2 piętrach, poddaszu i tarasie.
 • Część dla ratownictwa drogowego o powierzchni 156,22 m2 zlokalizowana na 2 piętrach budynku.
 • Sala konferencyjna wraz z zapleczem kuchennym o powierzchni  589,56 m2 zlokalizowana na jednej kondygnacji.

Na terenie wokół budynku wybudowane zostaną drogi wyjazdowe, parkingi, wiata ogrodowa, wiata śmietnikowa oraz boisko ze sztuczną nawierzchnia. Zakres inwestycji będzie obejmował również zakup wyposażenia oraz wykonanie zagospodarowania terenu.