Category Archives: Kontakt

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Witnica
Wydział Rozwoju Gospodarczego

tel. 095 721 64 84 – Wojciech Stokop – podinspektor ds. gospodarki mieszkaniowej i ochrony środowiska
tel. 095 721 64 84 – Paweł Łopatka – podinspektor ds. planowania i rozowju
tel. 095 721 64 85 – Krystyna Sibińska – Kierownik Wydziału