Category Archives: O projekcie

O projekcie

Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.prow_baner1

Przedmiotem projektu jest budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w miejscowości Dąbroszyn w gminie Witnica. Zaprojektowano niepodpiwniczony budynek w technologii tradycyjnej murowanej. W części sali świetlicy obiekt będzie jednokondygnacyjny, w części pozostałej dwukondygnacyjny, przekryty stromym dachem dwuspadowym. Łączna powierzchnia całkowita netto budynku wyniesie 428,78 m². Zaprojektowana forma architektoniczna budynku harmonizuje z sąsiadującym zespołem budynków szkoły podstawowej. Dostęp do budynku dla osób niepełnosprawnych zapewni pochylnia zewnętrzna. Ponadto w poziomie parteru zaprojektowano łazienkę dla osób niepełnosprawnych.

Nowo wybudowany budynek świetlicy wiejskiej przeznaczony będzie do użytku dla lokalnej społeczności, w szczególności dzieci i młodzieży, służąc rozwojowi kulturalnemu, integracji mieszkańców, rozwojowi zainteresowań itp.
W nowo powstałym obiekcie funkcjonować będą m.in.:
-biblioteka oraz Świetlica Terapeutyczna działająca w ramach programu „Program zapobiegania patologii wśród dzieci” (przeniesione ze szkoły podstawowej w Dąbroszynie),
-salka komputerowa, w której realizowane będą zajęcia komputerowe,
-Koło Gospodyń Wiejskich.
Za prawidłowe funkcjonowanie placówki odpowiadać będzie opiekun świetlicy, któremu poza zadaniami administracyjnymi (dbanie o powierzone mienie, wykonywanie prac porządkowych w budynku i wokół itp.) powierzone zostaną także zadania programowe, między innymi tj.:
– przygotowywanie programu świetlicowego i jego realizacja,
– współpraca z sołtysem w zakresie prac wykonywanych na rzecz sołectwa,
– organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży,
– informowanie o wydarzeniach kulturalnych w gminie i zachęcanie mieszkańców sołectwa do czynnego w nich uczestnictwa,
– pomoc przy tworzeniu kółek zainteresowań rozwijających uzdolnienia mieszkańców, itp.

30 2 1 40