Category Archives: O projekcie

„Budowa układu dróg śródmiejskich wraz z kanalizacją deszczową w Witnicy – ul. Traugutta”

banner

Projekt „Budowa układu dróg śródmiejskich wraz z kanalizacją deszczową w Witnicy  ul. Traugutta” jest współfinansowany ze środków krajowych w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011″

Ulica Traugutta jest zbiorczą drogą gminną, która stanowi równocześnie łącznik osiedli mieszkaniowych z Witnicką Strefą Przemysłową oraz z drogą obwodową w ciągu drogi wojewódzkiej 132. Ulica Traugutta jedną z kluczowych dróg gminnych, w rejonie której zlokalizowane są: Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika, przychodnia zdrowia, Miejskie Zakłady Komunalne, części składowe zakładów produkcyjnych zlokalizowanych w Witnickiej Strefie Przemysłowej oraz największe w Witnicy osiedle mieszkaniowe. W tym rejonie rozwija się budownictwo mieszkaniowe jedno i wielorodzinne.Jak dotąd była to  ulica w przeważającej części o nawierzchni gruntowej bez  uzbrojenia w sieć kanalizacji deszczowej.

Budowa ulicy Traugutta przewidziana jest  na całym odcinku (ponad 1090 m) i obejmuje:

– częściową przebudowę południowego odcinka jezdni utwardzonego trylinką, która ze względu na stan techniczny zostanie rozebrana,

– budowę nowej drogi w części środkowej i północnej,

– budowę kanalizacji deszczowej,

– budowę miejsc postojowych,

– budowę zjazdów,

– budowę chodników.