Category Archives: Linki

Linki

Komisja Europejska http://europa.eu.int/comm

Komisja Europejska – reprezentacja w Polsce www.delpol.pl

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej http://ted.publications.eu.int/official

Ministerstwo Środowiska www.mos.gov.pl

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej www.nfosigw.gov.pl

Ministerstwo Gospodarki www.mgip.gov.pl

Ministerstwo Finansów www.mofnet.gov.pl

Ministerstwo Transportu i Budownictwa www.mi.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego www.mrr.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej www.wfosigw.zgora.pl/

Strona poświęcona Funduszowi Spójności www.pois.gov.pl/