Category Archives: Media

Media

2011-10-04
Witnica ma oczyszczalnię

Jej budowa łącznie z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w mieście jest największą inwestycją w powojennej historii miasta.
Chodzi o oczyszczalnię ścieków dla Witnicy i okolicznych miejscowości, którą dziś otwarto w Białczyku koło Witnicy. Wybudowano ją w technologii według patentu polskiej firmy Biogradex z Elbląga. Jest ona oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną z możliwością chemicznego wspomagania usuwania fosforu. Pierwszy blok oczyszczalni o wydajności 1000 metrów sześciennych na dobę oddany został do użytku w 2000 roku. Drugi blok, o wydajności docelowej 1400 metrów sześciennych na dobę , oddany został właśnie dziś. Rozbudowa oczyszczalni o nowy reaktor i jednocześnie modernizacja pierwszego bloku oczyszczalni pozwoli na zaspokojenie potrzeb oczyszczania ścieków dla gminy Witnica na najbliższe 15-20 lat, co oznacza, iż w zakresie gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej gmina wybiegła daleko w przyszłość. Wartość inwestycji – czyli skanalizowanie gminy – wynosi ponad 30 milionów złotych, budowa samej oczyszczalni kosztowała ponad 7 milionów. 63 % środków finansowych pochodzi z funduszy unijnych, 37 % to kredyty zaciągnięte przez gminę.

Źródło: http://www.zachod.pl/2011/10/witnica-ma-oczyszczalnie/

 


 

2010-02-24
W Witnicy powstaje nowoczesna oczyszczalnia ścieków

W Białczyku koło Witnicy uroczyście wmurowano akt erekcyjny pod budowę oczyszczalni ścieków. Całość przedsięwzięcia obejmuje budowę blisko 26,4 km sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości: Witnica, Białczyk, Pyrzany i Nowiny Wielkie i 9,1 km sieci wodociągowej w Witnicy i Białczu, a także rozbudowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Białczyku. Dzięki temu 3718 nowych mieszkańców zostanie podłączonych do sieci kanalizacyjnej, a 2264 do sieci wodociągowej. To bardzo ważna inwestycja dla gminy – mówi burmistrz Witnicy Andrzej Zabłocki. Dzięki nowej oczyszczalni ścieków w Białczyku będzie możliwa skuteczniejsza ochrona przede wszystkim ptaków, ale i innych zwierząt, które przebywają na terenie Parku Narodowego Ujście Warty. Wcześniej z tą ochroną było nie najlepiej – mówi dyrektor Parku Konrad Wypychowski. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu ”Ujście Warty – zintegrowana gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracji Witnica”, którego beneficjentem jest Gmina Witnica. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego ”Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013”.

Artykuł pochodzi ze serwisu informacyjnego Gorzowa Wielkopolskiego E-gorzów. Adres do strony interentowej http://egorzow.pl/aktualnosci/Oczyszczalnia_w_gminie_Witnica_27485.html


2010-02-23
Akt erekcyjny pod budowę wodociągu wmurowany

W uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego poza władzami Witnicy uczestniczył również wicemarszałek Sejmu Stefan Niesiołowski, który wspierał gminę przy zdobywaniu pieniędzy na tę inwestycję. Całość przedsięwzięcia obejmuje budowę 26 km sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości: Witnica, Białczyk, Pyrzany i Nowiny Wielkie i 9 km sieci wodociągowej, a także rozbudowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Białczu. Dzięki inwestycji prawie 4000 domów zostanie podłączonych do sieci kanalizacyjnej, a ponad 2000 do sieci wodociągowej.

Andrzej Kulesza

Artykuł pochodzi z serwisu interentowego Telewizji Polskiej S.A. TVP.PL. Adres do strony internetowej http://www.tvp.pl/gorzow-wielkopolski/aktualnosci/spoleczne/akt-erekcyjny-pod-budowe-wodociagu-wmurowany

 


 

2010-02-23
Ujście Warty – zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w gminie Witnica

Jak informuje agencja PAP już za rok Witnica w Lubuskim zyska nowoczesną oczyszczalnię ścieków. Inwestycja te jest realizowana w ramach projektu, który dofinansowuje Unia Europejska. Powstanie ponadto 26 km sieci kanalizacyjnej i 9 km wodociągów.
Prace będą trwały na terenie miejscowości Witnica, Białczyk, Pyrzany i Nowiny Wielkie. Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w Białczyku będzie miała wydajność 2400 m3 na dobę. Koszt projektu wynosi 32 mln złotych, z czego dofinansowanie z Funduszu Spójności stanowi 62%.

Robert Burda inzynieria.com
źródło: PAP | data źródła: 23-02-2010

Artykuł pochodzi z serwisu interentowego INŻYNIERIA.COM, adres interentowy http://wod-kan.inzynieria.com/cat/5/art/19090#jump


2010-02-23
W witnicy nowoczesna oczyszczalnia ścieków

Za rok gmina Witnica (Lubuskie) zyska nowoczesną oczyszczalnię ścieków. We wtorek w miejscowości Białczyk wmurowano akt erekcyjny pod rozbudowę obecnej gminnej oczyszczalni. Inwestycja jest realizowana w ramach projektu, który dofinansowuje Unia Europejska.
Całość przedsięwzięcia obejmuje budowę 26,4 km sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości: Witnica, Białczyk, Pyrzany i Nowiny Wielkie i 9,1 km sieci wodociągowej w Witnicy i Białczu, a także rozbudowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Białczyku. Jej dobowa przepustowość zwiększy się z 1000 m3/d do 2400 m3/d.

Łącznie koszt inwestycji pod nazwą „Ujście Warty – zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Witnica” wynosi ok. 32 mln zł, z czego ok. 20 mln zł dofinansowała Unia Europejska w ramach Funduszu Spójności.
Dzięki tej inwestycji 3718 nowych mieszkańców zostanie podłączonych do sieci kanalizacyjnej, zaś 2264 do sieci wodociągowej.

„Liczymy, że dzięki rozbudowie sieci w gminie zwiększy się liczba mieszkańców, a także pozyskamy nowych inwestorów. Rozwój gospodarczy jest dla nas bardzo ważny. Nie możemy funkcjonować bez nowoczesnej oczyszczalni i sieci wodno-kanalizacyjnej” – powiedział PAP burmistrz Andrzej Zabłocki.

Fundusz Spójności wspiera dwa sektory: środowisko i transport. Od daty akcesji Polska stała się największym beneficjentem środków z Funduszu Spójności spośród wszystkich krajów członkowskich UE.

PAP

Artkuł pochodzi ze strony internetowej Portal Samorządowy, adres internetowy http://lubuskie.portalsamorzadowy.pl/wydarzenia-lokalne/w-witnicy-nowoczesna-oczyszczalnia-sciekow,2409.html


2009-11-02
Przekazanie placu budowy – Budowa oczyszczalni ścieków

2 listopada 2009 r. o godzinie 12:00 nastąpiło przekazanie placu budowy Przedsiębiorstwu Inżynieryjno Budowlanemu „INFRA” Spółka z o.o.
Ruszają więc prace nad rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Białczyk.

 

 

 

 


2009-10-08
Podpisanie umowy – Budowa oczyszczalni ścieków

 

8 października 2009 r. o godzinie 8.00 nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy Gminą Witnica, reprezentowaną przez Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu Pana Andrzeja Zabłockiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Agnieszki Chudziak, a Przedsiębiorstwem Inżynieryjno Budowlanym „INFRA” Spółka z o.o.


 

2009-07-01
Gmina Witnica wybuduje kanalizację dla całego miasta

Gmina wybuduje kanalizację dla miasta i trzech sąsiednich wsi za 38 milionów złotych. Skorzysta na tym prawie 6 tys. mieszkańców. Już w tym roku ruszy budowa drugiej części kanalizacji Witnicy, Białcza, Nowin Wielkich i Pyrzan. Gmina zdobyła 21 mln zł z Funduszu Spójności. A cały dwuletni kontrakt pochłonie 38 mln zł.
Dzięki inwestycji powstanie drugi blok oczyszczalni ścieków w Białczyku. Aktualnie pracujący blok nie wystarcza miastu, które w ostatnich latach gwałtownie się rozwinęło – zwłaszcza pod względem przemysłu. Rozwinęło się też budownictwo jednorodzinne. Drugi blok oczyszczalni pozwoli jej działać optymalnie. Przede wszystkim jednak miasto podłączy do kanalizacji co najmniej 22 ulice. Do tego podłączone zostaną wsie Nowiny Wielkie, Białcz i Pyrzany, a w Białczyku powstanie rurociąg tłoczny. Mieszkańcy 14 ulic w Witnicy i część mieszkańców Białcza będzie też miało wodociąg. Powstaną w sumie 34 kilometry rurociągów, z czego 25 kilometrów to kanalizacja, a reszta – wodociągi. Najwięcej, bo aż 11 kilometrów kanalizacji powstanie w Witnicy. Po ponad cztery kilometry rurociągów ściekowych zyskają rozległe wsie: Nowiny Wielkie i Białcz, a 2,5 kilometra kanalizacji powstanie w Pyrzanach. Do tego powstanie prawie pięć kilometrów wodociągów w Witnicy i ponad 4,2 km wodociągu w sąsiednim Białczu.
Według dość dokładnych obliczeń z nowej kanalizacji skorzysta 3,7 tysiąca mieszkańców gminy, a z nowych wodociągów będzie korzystać 2,2 tys. mieszkańców. Cała gmina liczy sobie 13 tys. mieszkańców – to też pokazuje, jak ogromna jest skala tej inwestycji. Mieszkańcy nie zobaczą tej inwestycji, bo wszystko będzie wkopane w ziemię. Jeszcze latem tego roku miasto rozpisze przetargi na wykonanie robót. Inwestycja będzie podzielona na trzy kontrakty – wodociąg i kanalizację Witnicy, wodociąg i kanalizację Białcza, Pyrzan, Białczyka i Nowin Wielkich oraz modernizację oczyszczalni ścieków w Białczyku. Inwestycja będzie realizowana pod okiem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
Od momentu złożenia wniosku, zabiegi o pieniądze na tę inwestycję trwały przez równo rok. Pieniądze z Funduszu Spójności to pieniądze bezpośrednio ze środków centralnych.

(mm)

Artykuł pochodzi z serwisu informacyjnego Proekologia oraz Wodkaneko. Adresy stron interentowych na których znajduje się artykuł: http://www.proekologia.pl/e107_plugins/content/content.php?content.20477 oraz http://www.wodkaneko.pl/newsItem.aspx?pg=28&pk=6431


2009-07-01
Podpisanie umowy

W dniu wczorajszym w siedzibie Funduszu została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach pierwszego konkursu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa – działanie I.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.
Umowa dotyczy dofinansowania Projektu: „Ujście Warty – zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Witnica”, gdzie beneficjentem zadania jest Gmina Witnica. Planowany całkowity koszt realizacji Projektu 32.372.529,61 PLN , a kwota dofinansowania w formie dotacji 20.531.486,46 PLN.

Inwestycja polega na wybudowaniu 26,4 km sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Witnica i miejscowości Białczyk, Białcz, Pyrzany i Nowiny Wielkie oraz 9,1 km sieci wodociągowej na terenie miasta Witnica i Białcz, a także rozbudowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Białczyk poprzez zwiększenie dobowej przepustowości z 1000 m3/d do 2400 m3/d. W wyniku realizacji projektu do sieci kanalizacyjnej zostanie podłączonych 3.718 nowych mieszkańców, a do sieci wodociągowej 2.264.

 

 

podpisanie_umowy

Umowę podpisali: ze strony beneficjenta – Burmistrz Gminy Witnica Andrzej Zabłocki, ze strony Funduszu – Prezes Zarządu Alicja Makarska.

 

Artykuł pochodzi ze strony internetowej  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze  http://www.wfosigw.zgora.pl/wfzg/dok.php?kod_str=300

 

 


 

2009-04-08
Nowe potwierdzenia o dofinansowaniunie umowy

Z dniem 8 kwietnia br. trzy kolejne projekty otrzymały zatwierdzenie o dofinansowaniu w ramach I osi (gospodarka wodno-ściekowa) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Dzięki planowanym inwestycjom w zakresie projektu gminy Witnica pt. „Ujęcie Warty – zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Witnica” na jej terenie zostanie rozbudowany system kanalizacyjny i wodociągowy, a w Białczaku gminna oczyszczalnia ścieków. Do nowo wybudowanej instalacji wodno-ściekowej zostanie przyłączonych ok. 6 tys. osób. Jednocześnie realizacja projektu przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego na obszarze objętym projektem oraz na terenach przyległych, a w szczególności na obszarach Parku Narodowego „Ujście Warty” oraz Natura 2000.

Natomiast w wyniku realizacji projektu gminy Miasto Chełmża pt. „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży”, obejmującego również budowę tłoczni ścieków sanitarnych, przepompowni wód deszczowych oraz przyłączy sanitarnych, ponad 1,5 tys. osób oraz cztery podmioty gospodarcze zostaną przyłączone do sieci kanalizacyjnych.

Wnioskodawcą trzeciego projektu pt. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Goleniów” są Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Projekt obejmuje rozbudowę i modernizację oczyszczali ścieków istniejącej w Goleniowie, systemu kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Goleniów i Komarowo oraz kupno wozu wysokociśnieniowego do czyszczenia kanalizacji. Wymienione działania mają przyczynić się m.in. do wzrostu liczby mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej w sumie o ok. 21% w obu aglomeracjach.

Łączna kwota dofinansowania to ok. 70 mln PLN, co stanowi prawie 10% kwoty wszystkich dotychczasowych projektów, które otrzymały zatwierdzenie o dofinansowaniu w ramach I osi (gospodarka wodno-ściekowa) POIiŚ 2007-2013.

Artykuł pochodzi ze strony internetowej  Ekoportal  http://www.ekoportal.gov.pl/opencms/opencms/ekoportal/dla_przedsiebiorcow_i_inwestorow/Fundusze_UE/Aktualnosci/potwierdzenia_dofinansowania_04_09.html